es ES eu EU ca CA en EN

MS

UNA NOVA MIRADA SISTÈMICA Per a Mestres i Professorat

Una Nova Mirada Sistèmica per a Mestres i Professorat, Educadors, Treballadors i Mediadors Socials

Una Nova Mirada Sistèmica per a Mestres i Professorat, Educadors, Treballadors i Mediadors Socials

Una Nova Mirada Sistèmica per a Mestres i Professorat permet, descriu i entén diversos tipus i nivells de fenòmens que s'esdevenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge, així com en els contextos on aquest passa: el centre escolar i la llar.

El nen en si és un Sistema, que alhora participa d'un sistema familiar que l'inclou i -en certa manera- el determina i alhora interfereix i és interferit pel Sistema que representa l'Escola, les persones que la configuren i els Sistemes a què aquestes persones de l'àmbit escolar pertanyen.

Image
Aquesta Formació centra l'atenció en tots els sistemes que formen part del món del nen,  a fi d'acompanyar-lo a excel·lir en el seu procés d'Ensenyament-Aprenentatge, accedint a la millor versió d'ell mateix.
 • El sistema escolar-familiar com un tot integrat.
 • Obertura entre el sistema escolar i el familiar com a resultat de les seves interaccions amb l'entorn.
 • Organització associativa entre el centre escolar i la llar familiar.
 • Reconeixement dels vincles i les relacions entre les parts del sistema.
 • Existència de l'ordre, el reordenament i l'autoregulació.
 • Presència d'ordres de pertinença, jerarquia i equilibri entre donar i rebre procedents de la filosofia Hellingeriana.
 • La mirada cap al desenvolupament de les intel·ligències intrageneracional, intergeneracional i transgeneracional com a processos multidimensionals de l'aprenentatge.
 • Fonament pedagògic constructivista.

Modalitat

Presencial

Durada

4 caps de setmana

Requisits

Sense experiencia previa

Inversió

Preu especial per a mestres, professorat i altres col·lectius: 493€  
Image
Image
Image

OBJECTIUS

Aquest programa busca iniciar la formació de professionals vinculats amb l'educació, capaços de resoldre les problemàtiques escolars, d'aprenentatge i institucionals, mitjançant estratègies pedagògiques i sistèmiques, que els permeti abordar els problemes educatius  amb una visió ampliada de la realitat, en la qual tots els sistemes socials es veuen involucrats i influeixen en l'èxit de l'educació.
 • Ampliar la mirada dels docents per mostrar-los els ordres implícits en totes les àrees inherents als espais d'aprenentatge: familiar, escolar, laboral, social.

 • Conscienciar els docents de la necessitat d’Incloure els pares i la família a l'escola, respectant i mantenint sempre el seu ordre sistèmic, a fi de contribuir al procés educatiu de manera conscient i responsable.

 • Conscienciar els docents de la correlació que s’estableix entre els vincles familiars i els vincles escolars, i també entre aquests i els vincles socials presents i futurs.

 • Conscienciar els docents que els esdeveniments que afecten un membre d'un sistema (classe o família), afecten també tots els altres membres.

 • Dotar els professors d'eines útils per posar en pràctica dia a dia a l'escola i poder resoldre els conflictes a què s'enfronten.

 • Comprendre l'origen sistèmic de les dificultats d'aprenentatge més freqüents a l'escola: dislèxia, hiperactivitat, falta d'atenció.

 • Comprendre la vocació de mestre com a destí de vida i la importància d'estar al lloc adequat per poder educar.

Conscienciar els docents de la importància que les properes generacions s'eduquin també amb recursos, habilitats i coneixements sistèmics, ja avui molt necessaris perquè el seu procés maduratiu i de socialització tingui èxit en l'edat adulta.

REQUISIT DE CERTIFICACIÓ

Per certificar els alumnes hauran d'haver assistit a un mínim del 80 % de la Formació i  hauran d'haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d'aprofitament esmentades al Pla d'Avaluació de l'Activitat.

DESTINATARIS - PERFIL DE L'ALUMNE

Professionals de l'educació: mestres, professors, pedagogs, directors, orientadors, terapeutes, psicòlegs, estudiants universitaris, així com a mares i pares de família i a totes les persones involucrades i compromeses amb l'educació que desitgin aprofundir els seus coneixements en el món sistèmic.

INFORMACIÓ GENERAL

LLOC:
MamaTÀLEM, carrer Major, 4 - TARRAGONA;

DURADA DEL CURS:
70 Hores

NOMBRE DE PLACES:
100 Places

PREU: 1081€
4 móduls (Inclou allotjament i dietes  mòdul residencial)

Preu especial per a mestres, professorat i col·legiats: 493€  
(Inclou allotjament i part de les dietes del mòdul residencial)
(Col·legiats en conveni amb TÀLEM Escola de Vida)

TEMARI I ESTRUCTURA

MÒDUL 1. Un nou paradigma filosòfic

Amb Carme Monegal Mirambell (Direcció de TÀLEM Escola de Vida. Tarragona)

CONTINGUT

 • L’Origen;
 • Teoria de Sistemes;
 • Sistèmica familiar Hellingeriana;
 • Pedagogia Sistèmica;


MÒDUL 2. Genograma

Amb Amparo la Moneda (Saragossa)

CONTINGUT

 • Genograma i implicacions escolars;
 • El sistema familiar i el sistema escolar i: camps d'exclusió o d'inclusió;
 • Pertinença: els pares exclosos a l'escola i els mestres exclosos de la família;
 • Xarxes d'intercanvi sistèmic- fenomenològiques: l'herència familiar com a cultura;
 • El lloc que ocupo en el meu Sistema Familiar;


MÒDUL 3. UBUNTU Pares, mestres i alumnes...

Amb Carme Monegal Mirambell (Direcció de TÀLEM Escola de Vida. Tarragona)

CONTINGUT

 • Context històric;
 • Els Ordres de l'Amor;
 • Del Sistema Familiar al Sistema Humà; del Jo al Nosaltres.
 • El Món, El Meu Món i Jo;
 • La vinculació filial aplicada a l’alumnat;
 • Implicacions sistèmiques determinants en l’aprenentatge;
Contextos intra, inter y transgeneracional en relació amb la familia i amb l’educació.


MÒDUL 4.
Trastorns de l’aprenentatge

Amb Amparo la Moneda (Saragossa)

CONTINGUT

 • El trastorn com a expressió de la lleialtat al Sistema Familiar;
 • El trastorn com a tema de negació a prendre els pares;
 • El moviment sitèmic del trastorn i el símptoma;
 • El trastorn com a aprenentatge;
 • Descodificant l'Arbre familiar;

TÀLEM opta, en aquesta Formació, per una avaluació bàsicament formativa /formadora orientada a regular les dificultats que sorgeixen a nivell cognitiu, emocional i físic al llarg dels 4 mòduls, completada amb una avaluació inicial i també una avaluació de satisfacció.

This image for Image Layouts addon

Carme Monegal Mirambell

COnóceme mejor
This image for Image Layouts addon

Amparo la Moneda González

COnóceme mejor
This image for Image Layouts addon

José Antonio García Trabajo

COnóceme mejor

Pots inscriure't en aquesta formació mitjançant del nostre sistema d'inscripcions. Fes clic al botó.


Correo electrónico
logo TÀLEM
Carrer Major, 4
43003 Tarragona (Spain)

Síguenos en:

4.9

TÀLEM Escola de Vida
C/ Major, 4, 43003 Tarragona, Spain

Hacer una Valoración