es ES eu EU ca CA en EN
Mindfulness per a Mestres, Mares i Pares

Mindfulness per a Mestres, Mares i Pares

Mindfulness per a Mestres
(1a Edició, gener-març 2020)

El Mindfulness és el recurs més eficaç que tenim avui dia els professionals de l’ensenyament per ajudar els nostres alumnes a adreçar-se a la reflexió, l’atenció i l’escolta activa, funcions cada dia més malmeses i allunyades de les persones en general i dels infants i adolescents en particular.

Malgrat això, la seva incidència en la realitat escolar encara és molt minsa i, en conseqüència, cal fer una tasca formadora de mestres i professorat que possibiliti que aquesta pràctica es generalitzi com més aviat millor.

OBJECTIUS

El propòsit del curs és ajudar els i les mestres a dur aquesta eina al dia a dia de la classe, per tal que:

  • Els i les alumnes millorin el seu rendiment acadèmic i el seu autoconeixement.
  • Millori l’ambient escolar.
  • Millori també el/la mestre/a en la seva tasca docent.

DESTINATARIS - PERFIL DE L'ALUMNE

Professionals de l'educació: mestres, professors, pedagogs, directors, orientadors, terapeutes, psicòlegs, estudiants universitaris, així com a mares i pares de família i a totes les persones involucrades i compromeses amb l'educació que desitgin aprofundir els seus coneixements en el món del mindfulness.

TEMARI I ESTRUCTURA

23/24 Gener 2021: MÒDUL 1

CONTINGUT

  • Introducció, Història i Definició de Mindfulness.
  • Ioga, Meditació i Mindfulness.
  • Antecedents occidentals: l’ataràxia presocràtica, el grecobudisme i el Cristianisme.

Els efectes de la pràctica de Mindfulness. Evidències científiques


6/7 Febrer 2021: MÒDUL 2

CONTINGUT

  • Pràctica del Mindfulness a la classe: com proposar-la i quan dur-la a terme.
  • Estudi i pràctica dels exercicis a proposar a l’alumnat per segments d’edats: dels 4 als 8 anys, dels 8 als 12 i dels 12 als 18 anys.

Estudiar i practicar els exercicis a proposar a l’alumnat per objectius a assolir: la convivència, la pau interior, les emocions i el rendiment escolar pròpiament dit.

27/28 Febrer 2021: MÒDUL 3

CONTINGUT

Desenvolupament del programa MBSR, Programa de Reducció d’Estrès, proposat per Jon Kabat-Zinn, creador del concepte Mindfulness. Consta de 8 setmanes de pràctica diària realitzada a casa per l’alumnat i proposada i comentada a classe. 1a Part  


13/14 març 2021: MÒDUL 4

CONTINGUT

Desenvolupament del programa MBSR, Programa de Reducció d’Estrès, proposat per Jon Kabat-Zinn, creador del concepte Mindfulness. Consta de 8 setmanes de pràctica diària realitzada a casa per l’alumnat i proposada i comentada a classe. 2a Part  

TÀLEM opta, en aquesta Formació, per una avaluació bàsicament formativa /formadora orientada a regular les dificultats que sorgeixen a nivell cognitiu, emocional i físic al llarg dels 4 mòduls, completada amb una avaluació inicial i també una avaluació de satisfacció.
 
Les 3 últimes hores de cada mòdul estan especialment concebudes perquè l’alumne reflexioni, exerciti, exposi o analitzi tot allò après per tal d’avançar al mòdul següent, fins al final de la Formació.
 
Avaluació Inicial:
Plantejament d’interrogants;
Preguntes obertes;
Converses enfocades a establir un punt de partida conceptual;
 
Avaluació de d’aprofitament:
Exercicis pràctics amb aplicació d’activitats de Mindfulness en Gran Grup i de forma particular;
Treball cooperatiu (regulació de Grup i de Feina);
Debats;
Diari de mòdul;
Graelles d’autoavaluació;
 
Avaluació de la satisfacció:
Passarem un qüestionari de satisfacció al final de l’acció formativa

 

INFORMACIÓ GENERAL

LLOC:
Els 4 mòduls es duran a terme a: MamaTÀLEM, carrer Major, 4 - TARRAGONA;

DURADA DEL CURS:
70 Hores

PREU:
390€

REQUISIT DE CERTIFICACIÓ

Per certificar els alumnes hauran d'haver assistit a un mínim del 80 % de la Formació i  hauran d'haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d'aprofitament esmentades al Pla d'Avaluació de l'Activitat.

CLAUSTRO DE PROFESORES

Carme Monegal Mirambell
Carme Monegal MirambellCOORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Dirección de TÀLEM, Escola de Vida. Tarragona
Miquel Alcaraz Fernández
Miquel Alcaraz FernándezPsicòleg General Sanitari.

Pots inscriure't en aquesta formació mitjançant del nostre sistema d'inscripcions. Fes clic al botó.

logo TÀLEM
Carrer Major, 4
43003 Tarragona (Spain)

Escuela de Vida

Síguenos en: