es ES eu EU ca CA en EN
Una Nova Mirada Sistèmica per a Mestres i Professorat, Educadors, Treballadors i Mediadors Socials

Una Nova Mirada Sistèmica per a Mestres i Professorat, Educadors, Treballadors i Mediadors Socials

Una Nova Mirada Sistèmica per a Mestres i Professorat permet, descriu i entén diversos tipus i nivells de fenòmens que s'esdevenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge, així com en els contextos on aquest passa: el centre escolar i la llar.

El nen en si és un Sistema, que alhora participa d'un sistema familiar que l'inclou i -en certa manera- el determina i alhora interfereix i és interferit pel Sistema que representa l'Escola, les persones que la configuren i els Sistemes a què aquestes persones de l'àmbit escolar pertanyen.

Aquesta Formació centra l'atenció en tots els sistemes que formen part del món del nen,  a fi d'acompanyar-lo a excel·lir en el seu procés d'Ensenyament-Aprenentatge, accedint a la millor versió d'ell mateix.

 • El sistema escolar-familiar com un tot integrat.
 • Obertura entre el sistema escolar i el familiar com a resultat de les seves interaccions amb l'entorn.
 • Organització associativa entre el centre escolar i la llar familiar.
 • Reconeixement dels vincles i les relacions entre les parts del sistema.
 • Existència de l'ordre, el reordenament i l'autoregulació.
 • Presència d'ordres de pertinença, jerarquia i equilibri entre donar i rebre procedents de la filosofia Hellingeriana.
 • La mirada cap al desenvolupament de les intel·ligències intrageneracional, intergeneracional i transgeneracional com a processos multidimensionals de l'aprenentatge.
 • Fonament pedagògic constructivista.

OBJECTIUS

Aquest programa busca iniciar la formació de professionals vinculats amb l'educació, capaços de resoldre les problemàtiques escolars, d'aprenentatge i institucionals, mitjançant estratègies pedagògiques i sistèmiques, que els permeti abordar els problemes educatius  amb una visió ampliada de la realitat, en la qual tots els sistemes socials es veuen involucrats i influeixen en l'èxit de l'educació.

 • Ampliar la mirada dels docents per mostrar-los els ordres implícits en totes les àrees inherents als espais d'aprenentatge: familiar, escolar, laboral, social.
 • Conscienciar els docents de la necessitat d’Incloure els pares i la família a l'escola, respectant i mantenint sempre el seu ordre sistèmic, a fi de contribuir al procés educatiu de manera conscient i responsable.
 • Conscienciar els docents de la correlació que s’estableix entre els vincles familiars i els vincles escolars, i també entre aquests i els vincles socials presents i futurs.
 • Conscienciar els docents que els esdeveniments que afecten un membre d'un sistema (classe o família), afecten també tots els altres membres.
 • Dotar els professors d'eines útils per posar en pràctica dia a dia a l'escola i poder resoldre els conflictes a què s'enfronten.
 • Comprendre l'origen sistèmic de les dificultats d'aprenentatge més freqüents a l'escola: dislèxia, hiperactivitat, falta d'atenció.
 • Comprendre la vocació de mestre com a destí de vida i la importància d'estar al lloc adequat per poder educar.

Conscienciar els docents de la importància que les properes generacions s'eduquin també amb recursos, habilitats i coneixements sistèmics, ja avui molt necessaris perquè el seu procés maduratiu i de socialització tingui èxit en l'edat adulta.

REQUISIT DE CERTIFICACIÓ

Per certificar els alumnes hauran d'haver assistit a un mínim del 80 % de la Formació i  hauran d'haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d'aprofitament esmentades al Pla d'Avaluació de l'Activitat.

DESTINATARIS - PERFIL DE L'ALUMNE

Professionals de l'educació: mestres, professors, pedagogs, directors, orientadors, terapeutes, psicòlegs, estudiants universitaris, així com a mares i pares de família i a totes les persones involucrades i compromeses amb l'educació que desitgin aprofundir els seus coneixements en el món sistèmic.

INFORMACIÓ GENERAL

LLOC:
MamaTÀLEM, carrer Major, 4 - TARRAGONA;

DURADA DEL CURS:
70 Hores

NOMBRE DE PLACES:
100 Places

PREU: 1045€
4 móduls (Inclou allotjament i dietes  mòdul residencial)

Preu especial per a mestres, professorat i col·legiats: 490€  
(Inclou allotjament i dietes  mòdul residencial)
(Col·legiats en conveni amb TÀLEM Escola de Vida)

TEMARI I ESTRUCTURA

MÒDUL 1. Un nou paradigma filosòfic

Amb Carme Monegal Mirambell (Direcció de TÀLEM Escola de Vida. Tarragona)

CONTINGUT

 • L’Origen;
 • Teoria de Sistemes;
 • Sistèmica familiar Hellingeriana;
 • Pedagogia Sistèmica;


MÒDUL 2. Genograma

Amb Amparo la Moneda (Saragossa)

CONTINGUT

 • Genograma i implicacions escolars;
 • El sistema familiar i el sistema escolar i: camps d'exclusió o d'inclusió;
 • Pertinença: els pares exclosos a l'escola i els mestres exclosos de la família;
 • Xarxes d'intercanvi sistèmic- fenomenològiques: l'herència familiar com a cultura;
 • El lloc que ocupo en el meu Sistema Familiar;


MÒDUL 3. UBUNTU Pares, mestres i alumnes...

Amb Carme Monegal Mirambell (Direcció de TÀLEM Escola de Vida. Tarragona)

CONTINGUT

 • Context històric;
 • Els Ordres de l'Amor;
 • Del Sistema Familiar al Sistema Humà; del Jo al Nosaltres.
 • El Món, El Meu Món i Jo;
 • La vinculació filial aplicada a l’alumnat;
 • Implicacions sistèmiques determinants en l’aprenentatge;
Contextos intra, inter y transgeneracional en relació amb la familia i amb l’educació.


MÒDUL 4.
Trastorns de l’aprenentatge

Amb Amparo la Moneda (Saragossa)

CONTINGUT

 • El trastorn com a expressió de la lleialtat al Sistema Familiar;
 • El trastorn com a tema de negació a prendre els pares;
 • El moviment sitèmic del trastorn i el símptoma;
 • El trastorn com a aprenentatge;
 • Descodificant l'Arbre familiar;

TÀLEM opta, en aquesta Formació, per una avaluació bàsicament formativa /formadora orientada a regular les dificultats que sorgeixen a nivell cognitiu, emocional i físic al llarg dels 4 mòduls, completada amb una avaluació inicial i també una avaluació de satisfacció.

MI GENOGRAMA, con Amparo la Moneda
05-03-2022 - 06-03-2022
UBUNTU, con Carme Monegal
19-03-2022 - 20-03-2022

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Carme Monegal Mirambell
Carme Monegal MirambellCOORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Dirección de TÀLEM, Escola de Vida. Tarragona
Amparo la Moneda
Amparo la MonedaMestre, Psicomotricista, Psicòloga por la Universidad CUDEC , Master en Pedagogía Sistémica y Constelaciones Familiares
Clara Ventura Obrador
Clara Ventura ObradorDoctora en Psicologia Clínica i responsable de la Unitat de Psicologia Avançada Illes Balears (UPSA-IB)

Pots inscriure't en aquesta formació mitjançant del nostre sistema d'inscripcions. Fes clic al botó.


Correo electrónico
logo TÀLEM
Carrer Major, 4
43003 Tarragona (Spain)

Escuela de Vida

Síguenos en: