Una Nova Mirada Sistèmica per a Mestres i Professorat, Educadors, Treballadors i Mediadors Socials

Una Nova Mirada Sistèmica per a Mestres i Professorat, Educadors, Treballadors i Mediadors Socials

Una Nova Mirada Sistèmica per a Mestres i Professorat permet, descriu i entén diversos tipus i nivells de fenòmens que s'esdevenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge, així com en els contextos on aquest passa: el centre escolar i la llar.

El nen en si és un Sistema, que alhora participa d'un sistema familiar que l'inclou i -en certa manera- el determina i alhora interfereix i és interferit pel Sistema que representa l'Escola, les persones que la configuren i els Sistemes a què aquestes persones de l'àmbit escolar pertanyen.

Aquesta Formació centra l'atenció en tots els sistemes que formen part del món del nen,  a fi d'acompanyar-lo a excel·lir en el seu procés d'Ensenyament-Aprenentatge, accedint a la millor versió d'ell mateix.

  • El sistema escolar-familiar com un tot integrat.
  • Obertura entre el sistema escolar i el familiar com a resultat de les seves interaccions amb l'entorn.
  • Organització associativa entre el centre escolar i la llar familiar.
  • Reconeixement dels vincles i les relacions entre les parts del sistema.
  • Existència de l'ordre, el reordenament i l'autoregulació.
  • Presència d'ordres de pertinença, jerarquia i equilibri entre donar i rebre procedents de la filosofia Hellingeriana.
  • La mirada cap al desenvolupament de les intel·ligències intrageneracional, intergeneracional i transgeneracional com a processos multidimensionals de l'aprenentatge.
  • Fonament pedagògic constructivista.

Per més informació: AQUÍ

Descripción del evento

Inicio 11-02-2022
Precio 490,00€
Lugar Presencial: MamaTÀLEM

Mapa de Localitzación

logo TÀLEM
Carrer Major, 4
43003 Tarragona (Spain)

Escuela de Vida

Síguenos en: